Historia

Kina var först med att upptäcka aromatiska ämnen och dess effekter, vilket skedde hundratals år f.k.

oljans historiaI Egypten har man funnit tecken på användandet av aromer i olika former. Enligt uppgifter ska aromer skänkts till gudarna som gåvor och läkarna, som även var präster, använde olika former av aromer.

Oljor och aromer användes som medicin, under ceremonier och vid balsamering av de döda. En av de största anledningarna till att det hittats så välbevarade mumier i Egypten, är för att de använde växtoljor vid balsameringen, vilka var antiseptiska och bakteriedödande. Detta visar på vilka otroliga effekter oljorna har. Egyptierna skall ha varit väldigt duktiga och flitiga på att framställa dessa oljor, ofta hade de speciella rum och salar där dessa producerades. Oljorna sågs värdefulla och användes ofta som fina gåvor.

produktion av oljaEteriska oljor och aromer har alltså använts i tusentals år och de har haft en stor betydelse på många olika sätt för människorna. T.ex under den stora pesten på 1500-talet så använde man Lavendel för att förebygga smitta, vilket är en mycket stark, aromatisk växt.

Aromaterapi myntades i början av 1900-talet av en slump då Fransmannen René Gattefrossé brände sin hand och genast doppade den i en skål med vatten, utan att veta att den innehöll olja från Lavendel. Det visade sig att handen läkte mycket snabbt, vilket gjorde att Gattefrossé började forska i, utveckla och återupptäcka de eteriska oljorna.

England har också haft en stor inverkan på utvecklingen av eteriska oljor och aromaterapi.